Fakta

Femte sjukan

Femte sjukan är en vanlig barnsjukdom som ger utslag på kroppen.